Rekonstrukce rondokubistické vily
Praha - Vinohrady
Projekt: 2014
investor:
soukromá osoba
autor:​​
G. Kaprálová, S.Prylová

Rekonstruovaná rondokubistická vila byla postavena začátkem 20.let 20.století podle návrhu architekta F.A.Libry jako jedna z vil patřících do nově vzniklé Kolonie Svoboda.

Cílem našeho projektu je důsledná rekonstrukce vily s respektem k původnímu návrhu architekta Františka Libry. Nové prvky jsou navrženy takovým způsobem, aby původním prvkům nekonkurovaly a naopak s nimi vedly příjemný dialog.

Stávající hmotu vily doplňuje jednopatrová přístavba, která je z převážné části zapuštěna pod úrovní původního terénu zahrady a je řešena jako „kopec“ narůstající směrem z východu na západ k uličnímu nároží a poté klesající k původnímu terénu ze severu na jih do zahrady. Přístavba, ve které se nachází technické zázemí vily, působí nenápadně díky zelené extenzivní střeše a svým vzhledem neruší původní objem rondokubistické vily.