RD Prokop 2
Projekt: 2016 - 2017
investor:
soukromá osoba
autor:​​
G. Kaprálová
K. Falladová

Na parcele se v současné době nachází stávající objekt zrekonstruované zděné chalupy. Z důvodů nedostatečného zajištění stavby proti vzlínající vlhkosti a nedostatečného založení, které by zabránilo pohybu stavby ve svahu, se klient rozhodl stávající objekt zbourat a nahradit ho novostavbou rodinného domu o menším objemu, který by sloužil v počátku jako rekreační objekt a v budoucnu jako objekt k trvalému bydlení dvou osob.

Novostavba rodinného domu je navržena tak, aby svým vzhledem zachovávala ráz a tvarosloví tradiční místní výstavby, a to převážně v severní části objektu, která je viditelná z návsi a z místní komunikace. Jsou zde však použity i moderní novodobá řešení, která dotvářejí celkový koncept domu. Rodinný dům má obdélníkový tvar, je nepodsklepený, obsahuje dvě nadzemní podlaží, má sedlovou střechu a je umístěn na téměř stejném půdoryse jako stávající budova. Změnou tvaru domu došlo k propojení severní a jižní části zahrady. K domu je z jihozápadní strany navržena prostorná terasa, na kterou navazuje uzavřená dílna se skladem. Tento exteriérový prostor je oproti hlavnímu objektu natočen v tupém úhlu a je po celé své délce zastřešen. Část zastřešení, které svou velikostí odpovídá šířce domu, tvoří pochozi terasa. Tato terasa je přístupná z pokoje ve 2.NP. Na přání klienta je navržena pouze v mírném sklonu od objektu a bez požadavku na absolutní vodotěsnost. Tato terasa nabízí nádherné výhledy do daleké krajiny.