osvětlení - fasáda paláce Rytířská
Rytířská 29, Praha 1
Projekt: 2004
Realizace: 2006
investor:​
Česká spořitelna, a.s.
autor:​​
G. Kaprálová
foto:​​
E. Havlová, V. Stanko

V rámci I. etapy rekonstrukce paláce
Rytířská byla renovována
a nasvětlená fasáda
z hořického pískovce.
Krása a důstojnost
neorenesančního paláce
byla zvýrazněna jemným nasvícením fasád lineárním
xenonovým světlem,
které je tak subtilní,
že je na fasádě stěží postřehnutelné. Osvětlení
je ovladatelné speciálním softwarem z centrálního rozvaděče celého systému. Světelné scény lze měnit
a pro speciální příležitosti
je možné nastavit decentní kinetickou světelnou scénu.