INSPEKCE NEMOVITOSTÍ

  • zhodnocení technického stavu nemovitosti (před koupí či prodejem)
  • zjišťování vad a nedodělků u rekonstrukcí a novostaveb a kontrola jejich odstranění
  • rozbor majetkoprávních vztahů
  • ověření vhodnosti výběru nemovitosti vzhledem k investičnímu záměru a z pohledu budoucího provozu
  • ověření územního plánu a místních regulativ (jsou-li v souladu s investičním záměrem) a např. ochranných pásem  
  • rozbor a ověření investičního záměru v památkově chráněných objektech a památkových zónách
  • studie proveditelnosti: zhodnocení nemovitosti s poskytnutím analýz technického zhodnocení staveb, návratnosti vynaložených investic, návratnosti energeticky úsporných zdrojů
  • vyhledání vhodné parcely a její zhodnocení pro investiční záměr
  • vyhledání vhodné nemovitosti a její zhodnocení pro investiční záměr
  • asistence při prodeji či koupi nemovitosti