Seniorské centrum Šatovka


Návrh si klade za cíl vytvořit nové srdce Šáreckého údolí, které bude sloužit k bydlení komunity aktivních seniorů a mladých rodin, stane se významným aktivačním bodem a centrem sousedských aktivit.


Krajina, především meandr Šáreckého potoka, struktura a měřítko historické zástavby, byly zdrojem inspirace budoucího urbanistického návrhu. Nový areál je koncipován do rozvolněné městské zástavby tvořené menšími hmotami jednoduchých domů se sedlovou střechou, s jasnou hierarchií jednotlivých objektů a veřejných prostor.


Ohnisko společenského života tvoří usedlost Šatovka, která je nově zasazena do centrálního náměstí. V Šatovce jsou koncentrovány služby pro obyvatele areálu i pro širokou veřejnost (multifunkční sály, ordinace, sociální a stravovací služby).


Na původní usedlost přirozeně navazuje třípodlažní bytový dům s jídelnou v přízemí a bezbariérovými byty 2+kk v horních podlažích. Na východní straně na něj v rozehrané figuře navazují 4 menší dvoj/tří podlažní bytové domy s bezbariérovými malometrážními byty 1+kk, které obklopují komunitní dvorek situovaný na druhé výškové úrovni.


Jednotlivé domy jsou s hlavní budovou propojeny krytou „kolonádou“, díky ní lze projít část areálu bezbariérově „suchou nohou“. V západní části doplňuje zástavbu menší dvojpodlažní objekt sloužící dětské skupině a bydlení mladých rodin, který je doplněn dětským hřištěm.


Návrh představuje komunitní centrum pro seniory a mladé rodiny, které je přátelské, bezpečné, zdravé, plné slunce s širokým spektrem volnočasových aktivit vně i venku.