ASGK Design s.r.o.
Národní obrany 909/45
160 00 PRAHA 6
Tel.: +420 725 813 752
E-mail: studio@asgk.cz
IČ: 276 04 462
DIČ: CZ 276 04 462
ASGK Design s.r.o.
je vedená u MS v Praze
v oddíle C 118314
Bankovní spojení:
Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:
1970408319/0800