výstava MÁNIE JOSEFA PORTMANA
Projekt: 2019
Realizace: 2019
Autoři:
Gabriela Kaprálová
Eva Daňková
Marek Trebul'a

Popis
Výstava je věnovaná osobě Josefa Portmana, litomyšlského rodáka, který svůj život zasvětil knihám. Knihy
nejen rád četl, ale také tvořil. Byl jejich vydavatelem, tiskařem a sběratelem. Významnou součástí
Portmanových knih byly ilustrace, na kterých spolupracoval s předními českými i zahraničními výtvarníky.
Část Portmanova díla, jeho sbírky knih a výtvarného umění, která je nyní ve vlastnictví Památníku národního
písemnictví i litomyšlské galerie, je předmětem připravované výstavy.

Iluze Portmonea
Ve vstupní místnosti je navržena instalace, která má navodit iluzi části Portmanova domu s originálními
malbami Josefa Váchala a s tiskařskou dílnou. V první části místnosti je navržen stůl s tiskařským lisem a
tiskařskými pomůckami a na stěně jedna z Váchalových maleb z Portmonea. Samostatným portálem
představujícím vstupní dveře je návštěvník nasměrován do druhé část místnosti, která je věnována
Váchalovým malbám. Na dřevěných rámech budou nataženy speciální látky s potiskem (tzv. bannery)
fotografií stěn z jedné místnosti Portmonea. Ve střední části rámů bude na desce připevněn bílý rám v podobě
rámu okna, obdobně jako ve skutečném Portmoneu. V "okenním" rámu je navrženo umístění fotografií a
grafik, které se váží k Portmoneu a osobě Portmana a Váchala. Místnost je doplněna nábytkem z Portmonea
- vyřezávaným a malovaným stolem se židlemi.

Koncepce prezentace exponátů
V dalších výstavních prostorách budou vystaveny exponáty, které se váží k jednotlivým tématům - knihy,
obrazy, grafiky. Spojovacím prvkem je podklad - folie na zdech - se značkami, které používal Josef Portman
ve svých knihách, s textem z Váchalova horoskopu pro Josefa Portmana a ze strojopisů z Portmanových
životopisů. Značky a pozadí jsou navrženy v různých barevných odstínech kombinací podle jednotlivých
témat. Pro význačná díla (Váchalův dřevěný obraz "Oltář mystiků", Špálovu "Kytici", Rouaultovy obrazy "V
krčmě" a "Tři Grácie") je navrženo samostatné umístění na stěně bez barevného podkladu. Váchalovy sošky
budou umístěny do skleněné vitríny.

Instalace obrazů a grafik
Některé obrazy mají vlastní rámy. Grafiky bou umístěny do dřevěných obrazových rámů s paspartou většinou
světle béžovou, v Pormoneu bude v "oknech" použita pasparta šedá. Reprodukce fotografií a dalších děl
budou umístěné na deskách Kapa.

Instalace knih
Velkou část exponátů tvoří knihy. Pro jejich prezentaci jsou navržené jednoduché stěnové panely z
hoblovaných dřevěných hranolů v barvě dle barvy podkladu, s čelní stěnou z plexiskla. Do takto vytvořených
panelů budou umístěny otevřené popř. zavřené knihy. Mezi plochami s knihami je navrženo i umístění
reprodukcí nebo tablety pro prohlížení dalších stránek knih a obrázky, které se váží k jednotlivým knihám. Tím
je vytvořena plastičnost stěny a napodobení polic s knihami, které umožňují umístění různě velikých knih a
dalších exponátů na jedné stěně. Některé knihy ve 2. patře budou vystaveny v nižších prosklených vitrínách z
mobiliáře galerie umístěných uprostřed místnosti.

Portmanův erotikon
Před vstupem na schodiště do 2. patra, je navržena "kukátková" prezentace.
Pro upozornění návštěvníkům povede od stěny s vloženými knihami s ilustracemi Václava Špály "čára" k
"trychtýři" vytvořeném v místě zárubně z desek s kukátkem, kterým návštěvník může zhlédnout smyčku s
erotickými kresbami z Portmanových tisků promítaných dataprojektorem. Aby nebyly ochuzeny ani děti,
navrhujeme kukátko v nižší výšce v boční stěně "trychtýře", kterým mohou vidět např. nějakou žertovnou
ilustraci (např. z knihy Návštěvou v oficíně litomyšlského tiskaře-amatéra od Jana Konůpka). Produkce bude
doplněna audio nahrávkou pouštěnou do sluchátek.