Výstava „Penězokazectví“
Galerie Paláce Rytířská 29, Praha 1
Projekt: 2011
Realizace: 2011
investor: Česká spořitelna a.s.

autor: ​G. Kaprálová, T. Novák

V roce 2011 jsme navrhli
a zrealizovali zajímavou badatelskou výstavu nazvanou „Padělání peněz – druhé nejstarší řemeslo“ pořádané Českou spořitelnou ve spolupráci s Jihočeským muzeem v Českých Budějovicích. Výstava představila několik nejzajímavějších padělatelských afér,
které se od středověku
až do nedávné současnosti týkaly našeho středoevropského území. Chronologicky řadila jednotlivá historická období s detailním popisem techniky padělání, které je charakterizovaly. Výstava byla doplněna, řadou velice zajímavých reálných artefaktů padělaných mincí
a bankovek, včetně rekonstrukcí některých padělatelských technik.