Smuteční síň Roudnice nad Labem
Roudnice nad Labem
Projekt: 2010
investor: Roudnice n. Labem

autor: ​G. Kaprálová,
P. Hričovec, M. Valíčková

Smuteční síň je situována
na severozápadní straně pozemku navazujícího
na stávající hřbitov
na osu vstupu. Spojením dvou kontrastních hmot
a materiálů – těžké báze
z pohledového betonu
a lehké „vznášející se“ hmoty sálu z prosklené krychle s potiskem písma vzniká kontemplativní prostor, který umocňuje silný zážitek spojený
s posledním rozloučením
s bližním. Pocit splynutí
s přírodou je podpořen průhledy do zeleného atria za katafalkem a podél celého sálu průzorem na vodní hladinu. Částečně zrcadlový potisk s abstraktním
motivem textu působí
z venku tak, jakoby budova zářila a opticky
se spojila s nebem.