Česko-slovenský pavilon 13. bienále architektury v Benátkach
Benátky
Projekt: 2012
investor: SNG Bratislava

autor: G. Kaprálová, Z. Krajčiová, H. Panochová, P. Hričovec

V roce 2012 jsme si na chvíli „odskočili od běžné práce“
a vytvořili návrh ČS pavilonu pro Bienále architektury
v Benátkách. Tématem
a ústředním motivem expozice byl „vztah člověka a prostoru, ve kterém žije
a sdílí jej s ostatními“.
Je jím prostor veřejný
i soukromý. Je to prostor – vzduch vymezen hmotami,
ale i v přeneseném smyslu, prostor sociální, tvořený potřebami člověka. Návrh spočívá z centrální hmoty kvádru s lávkou navrchu,
z nějž si návštěvník interaktivně vysouvá nebo zasouvá dílčí segmenty
a mění tak velikost meziprostoru na obou stranách. Bere nebo dává prostor ostatním účastníkům této virtuální hry.