Výstava „Čas adventu, čas pomoci“
Projekt: 2009
Realizace: 2009
investor:​
Česká spořitelna a.s.
autor:​​
G. Kaprálová, M. Pavlas

V roce 2009 jsme navrhli
a zrealizovali nízkorozpočtovou vánoční výstavu nazvanou
„Čas adventu, čas pomoci“
pořádanou Nadací
České spořitelny a.s.,
která finančně pomáhá potřebným a zaměřuje se
na stárnoucí společnost
a pomoc při prevenci a léčbě drogově závislých.
Na výstavě bylo prostřednictvím dokumentární fotografie
a videoprojekce představeno
6 subjektů, z toho
3 humanitární organizace, jež provozují domovy důchodců, pečovatelské služby, atp. (Charita Česká republika, Domov pro zrakově postižené Palata
a Život 90) a 3 společnosti poskytující péči drogově závislým a jejich rodinám (Sananim, Drop In
a Podané ruce).