Výstava Česká spořitelna - nejstarší banka v zemi
Galerie ČS, Rytířská 29, Praha 1
Projekt: 2009
Realizace: 2009
investor:​
Česká spořitelna a.s.
autor:​​
G. Kaprálová, M. Pavlas

Jednou z prvních historicko-badatelsky pojatých výstav na půdě galerie České spořitelny byla v roce 2009 výstava zvaná
„Česká spořitelna – nejstarší banka v zemi“, která se konala při příležitosti 185 výročí vzniku této bankovní instituce. Původně, za první republiky nesla název - Městská spořitelna pražská
a sídlila právě v nově vybudovaném bankovním paláci Rytířská. Náš ateliér výstavu navrhl
a zrealizoval ve spolupráci
s kurátorkou výstavy paní Duňou Panenkovou.