LIDÉ

Atelier tvoří tým zkušených architektů, stavebních inženýrů a designérů, který úzce spolupracuje s odborníky všech stavebních disciplín a dalších profesionálů z projektového managementu. Odborné zkušenosti týmu umožňují flexibilně reagovat na nejnáročnější požadavky tuzemských i zahraničních investorů v široké škále činností v oblasti architektury a designu.


Mgr. arch. Gabriela Kaprálová

hlavní architekt
jednatel společnosti
kapralova@asgk.cz

curriculum vitae >

Autorizovaný architekt ČKA, číslo autorizace 03054
Hostující architekt v SR,  č. 0226 HA

PROFESIONÁLNÍ PRAXE

od 2006 ASGK Design s.r.o.
jednatelka a majitelka společnosti
   
2003 - 2005 ESCADRA ARCHITEKTI, spoluzakladatelka ateliéru
1999 - 2002 ATELIER OMICRON – K, architekt
1995 - 1999 ATELIER GENIA LOCI, architekt


VZDĚLÁNÍ 

1988 - 1994

Vysoká škola výtvarných umění a designu v Bratislavě, Slovensko
oddělení architektury, prof. Ing. arch. Rastislav Janák

1984 - 1988 Střední umělecko - průmyslová škola v Bratislavě, Slovensko
oddělení výstavnictví  - prof. Rudolf Fila
studijní program inspirovaný legendární školou Bauhaus


STUDIJNÍ POBYTY

1994 Workshop na  Mykonose v Řecku
supervizor - Arch. Douglas Gauthier, New York
1993 École Nationale Des Beaux Arts Dijon, Francie
oddělení  architektury, prof. arch. Philippe Blanchard
1992 Hoger Architectuutinstituut van het Rijk  Artverpy, Belgie
oddělení  architektury, prof. arch. Bob van Reeth


OCENĚNÍ

2009 Grand Prix Architektů 2009 v kategorii REKONSTRUKCE
Rekonstrukce Paláce Rytířská 29 – pobočky České spořitelny, a.s.
2002 Soutěž firmy Velux ČR „Dům s obytným podkrovím“ – Odměna
Studie rodinného domu „DUŠAN“
1994 Cena  prof. Josefa Lacka za nejlepší diplomovou práci vysokých škol architektonického zaměření  na Slovensku –Odměna

Tým ASGK Design s.r.o.


Ing. Táňa Mráziková

Office Manager

mrazikova@asgk.cz 

Ing. Petr Macháček

Project Manager

machacek@asgk.cz

Ing. arch. Eva Daňková

Senior Architect

dankova@asgk.cz 

Ing. arch. Monika Tomšová (Čurdová)

Architect

tomsova@asgk.cz 

Ing. arch. Veronika Frčková

Architect

frckova@asgk.cz 

Ing. arch. Cyril Malčenko

Architect

malcenko@asgk.cz 

Tibor Čepička

Designer

cepicka@asgk.cz 

Viktória Žigmundová

Project supporter

zigmundova@asgk.cz