Dřevostavba Haru
Královehradecký klaj
Projekt: 2016
investor:
soukromá osoba
autor:​​
G. Kaprálová, S. Prylová, Š. Janů
spolupráce:​​
M. Čurdová

Pozemek je umístěn jihozápadně v rámci obce, v blízkosti přírodních prvků - les, voda, krajina. Návrh, umístěný v jižní části pozemku čerpá výhody z těchto krajinných hodnot, které spolu s topografií svažitého pozemku tvarovaly architektonický výraz domu. Navrhovaný dům pluje nad svažitým pozemkem a kopíruje tak jeho tvarování, díky které se vstupní podlaží člení na tři výškové úrovně a vazba s pozemkem je tak v domě stále přítomna. Díky natočení domu tak byly zachovány nejzajímavější výhledy na okolní krajinu a vytvořením průhledů mezi rozvolněnou okolní zástavbou se podařilo vnést do interiéru přírodní prvky z okolí. Hlavní obývací prostor je směrován do daleké krajiny a spolu s jídelním koutem se natáčí směrem k historickému ovocnému sadu. Efekt rámování obrazu krajiny je podpořen tvarem okenních tabulí ve tvaru čtverce. Dojem ze vzdušného prostoru v interiéru byl vnesen vyvýšením střechy v obývacím prostoru.