DŮM V ČESKÉM RÁJI II.
Český Ráj
Projekt: 2017
investor:
soukromá osoba
autor:​​
G. Kaprálová
M. Čurdová
K. Falladová

Na parcele se v současnosti nachází nepodsklepený jednopodlažní objekt podélného tvaru s podkrovím určený k dočasnému bydlení. Stávající objekt však neodpovídá požadavkům klientů na trvalé bydlení, proto bude zbourán a nahrazen novou budovou, která bude s odpovídající kapacitou využívána jako rodinný dům. Novostavba rodinného domu bude umístěna téměř na stejném místě jako stávající objekt s mírným natočením severní fasády blíže směrem ke skále. Pozemek se nachází v ochranném pásmu nemovité kulturní památky a v oblasti CHKO. Na pozemku se nachází dva stávající objekty (zkolaudované v roce 2009), které budou s nově navrhovanou budovou tvořit kompoziční a do jisté míry funkční celek. Na sousední parcele se na hranici s parcelou nachází budova, která je k této parcele orientována štítovou stranou. Dům na sousední parcele zásadně ovlivňuje hmotové poměry v území, které návrh novostavby rodinného domu respektuje.


více