Půdní vestavba
Praha
Projekt: 2017
investor:
soukromá osoba
autor:
G. Kaprálová
E. Daňková

Byt se nachází ve vile z 30. let 20. století ve vilové čtvrti. Stavební úpravy se týkaly hlavně nového krovu a změny vikýře na severozápadní straně objektu. Řešení bylo zvoleno tak, aby nebyly narušeny urbanistické a architektonické hodnoty stávající zástavby.