Dům v Českém ráji II.
Český Ráj
Projekt: 2017
Realizace: 2018 - 2019
investor:
soukromá osoba
autor:​​
G. Kaprálová
M. Čurdová
K. Falladová
foto:
​​P. Fabo

Na parcele se nacházel nepodsklepený jednopodlažní objekt podélného tvaru s podkrovím určený k dočasnému bydlení. Stávající objekt však neodpovídal požadavkům klientů na trvalé bydlení, proto byl zbourán a nahrazen novou budovou, která je využívána jako rodinný dům. Novostavba rodinného domu je umístěna téměř na stejném místě jako stávající objekt s mírným natočením severní fasády blíže směrem ke skále. Pozemek se nachází v ochranném pásmu nemovité kulturní památky a v oblasti CHKO. Na pozemku se nachází dva stávající objekty (zkolaudované v roce 2009), které tvoří s nově postavenou budovou kompoziční a do jisté míry funkční celek. Dům na sousední parcele zásadně ovlivňuje hmotové poměry v území, které návrh novostavby rodinného domu respektuje.


více