Bytový dům Baarova
Michle, Praha
Projekt: 2020 - 2021
investor:
soukromá osoba
autor:
G. Kaprálová
E. Daňková
K. Kramářová

Příběh moderního bytového domu s malometrážními byty je delší než se by se mohlo na první pohled zdát.

Po ověření několika studiemi přestaveb stávajícího rodinného domu a finančních rozvahách se majitelé rozhodli pro radikální řešení – nahradit nevyhovující dům novým bytovým objektem, který bude odpovídat současným požadavkům.

Zadáním byl návrh menšího bytového domu s malometrážními pronajímatelnými byty,
které bude v budoucnu možné, vhodným propojením a s minimálními nároky, přeměnit na byty větší,
tak jak bude vyžadovat rodinná situace či požadavky realitního trhu.

Výsledkem návrhu je bytový dům v zahradě k příjemnému bydlení s přiměřenými náklady na výstavbu.
Promyšlená, flexibilní dispozice je jednou z hlavních předností návrhu.