Minivila
Projekt: 2023
investor:
soukromá osoba
autor:
G. Kaprálová
V. Frčková

Na pozemku navrhované novostavby se v současné době nachází třípatrový bytový dům a garáže. Cílem návrhu bylo zachování stávajícího domu, navržení nové stavby pro individuální bydlení a zachování počtu parkovacích stání.
V souladu se soudobým trendem, kterým je zahušťování zástavby ve městech, vznikl i návrh rodinného domu.
Navrhovaná novostavba je orientována východo-západně, stejně jako většina zástavby v přilehlém okolí. Stavební čára je umístěna na čáře uliční, jak je v dané lokalitě obvyklé.
Hmota stavby je navržena jako třípodlažní, kaskádovitě se snižující k sousední parcele při severní hranici. Postupné snižování hmoty bylo navrženo s ohledem na sousední objekt, který takto nebude zastiňován. Stupňovitost domu zároveň umožňuje vytvořit prostorné venkovní terasy ve druhém i třetím podlaží, které je možno využít i pro intenzivní zeleň. První podlaží domu je navrženo jako neobytné. Nachází se zde prostory pro garáže, posilovnu a technické zázemí. Ve druhém podlaží jsou hlavní obytné prostory navazující na terasu a ložnice rodičů, ve třetím podlaží jsou umístěny pokoje dětí.
Dvorek byl řešen s ohledem na rozšíření zelených ploch. Byl navržen systém parkování přímo z ulice pod pergolou, čímž se zredukovaly pojízdné zpevněné plochy na pozemku, které se dají využít pro zeleň.
Vzhledově se jedná o minimalistickou stavbu s čistými liniemi a množstvím okenních otvorů. Fasáda je navržena bílá s poloprůsvitným obkladem spodní části, pro vizuální odlehčení hmoty domu. Velký důraz byl kladen na využití ploch pro zeleň. Na dvoře byl vytvořen prostor pro vzrostlejší strom, počítáno je s částečně zelenou střechou na terase a s maximálním využitím pergoly a fasád pro popínavé dřeviny.