Dům na statku
Zbraslav u Prahy
Projekt: 2001
Realizace: 2002
investor:
soukromá osoba
autor:
G. Kaprálová, S. Krčmárik
foto:
​F. Šlapal

Stoletý dům na Zbraslavi
byl do značné míry přetvořen v sedmdesátých
a osmdesátých letech
20. století s využitím v té době dostupných materiálů. Tyto stavební úpravy výrazně změnily původní výraz proporčně a tvarově zajímavého a dobře umístěného domu. Základním cílem rekonstrukce domu bylo obnovit logiku jeho fungování, očistit dispozice, zbavit dům problematických „nánosů“ a novotvary podpořit jeho „ambientní“ morfologii. Součástí rekonstrukce byla také realizace vestavěných prvků nábytku a schodišť.

více