Projekční činnost

Poskytujeme komplexní projektové služby. Provádíme všechny stupně projektové dokumentace nejen architektonicko-stavební části, ale i statiky, všech profesí technického zařízení budov a požárně bezpečnostního řešení. 

Naší předností je zpracování investičních záměrů a studií proveditelností tzv. „Feasibility Study“ v úvodu projekčních prací, které klientům pomáhají ujasnit si své záměry, ještě před zpracováním dalších fází projektu. 

Přidanou hodnotou naší práce je komplexnost při navrhování stavby ať už se jedná o rekonstrukci či novostavbu. Projekt pojímáme jako celek počínaje stavební částí, přes důslednou koordinaci technologií, až po domyšlený interiérový design.

Důsledně dbáme na kvalitu stavebně architektonického řešení, promyšlenost stavebních i interiérových detailů, efektivnost provozu budovy, koordinaci technologií a v neposlední řadě vysokou kvalitu designu interiéru. 

Na přání vyhotovíme kontrolní rozpočty stavebních prací v různých fázích projektování (projekt pro stavební povolení a projekt pro provedení stavby) a tím včas předcházíme překročení plánovaných nákladů budoucí stavby. 

Máme zkušenosti se všemi běžnými stavebními materiály a technologiemi, využíváme přírodní a ekologické materiály, stejně jako moderní technologie, které snižují provozní náklady budov a efektivně je regulují. 

Intenzivně se věnujeme projektování novostaveb v nízkoenergetickém a pasivním standardu, a to zejména dřevostaveb.

Pracujeme v nejnovějších verzích BIM CAD softwaru ArchiCAD. 


PROJEKČNÍ ČINNOST – přehled služeb


 • návrhy novostaveb a rekonstrukcí (včetně památkově chráněných objektů)
 • návrhy rezidenčních, komerčních a polyfunkčních objektů
 • návrhy nízkoenergetických a pasivních staveb
 • urbanistické koncepce
 • architektonické studie, vizualizace, modely
 • studie proveditelnosti („Feasibility study“)
 • zpracování všech stupňů projektové dokumentace:
 • (architektonické studie, dokumentace pro územní a stavební řízení, dokumentace pro výběrová řízení včetně kontrolních rozpočtů staveb, dokumentace pro provádění staveb, dokumentace skutečného provedení staveb) 
 • projektové dokumentace interiérů včetně nábytků, vizualizace
 • projekty koordinací profesí TZB (technického zařízení budov)
 • zpracování odborných posudků (hydrogeologické průzkumy, stavebně technické průzkumy, radonové průzkumy, průkazy energetické náročnosti budov, rozptylové studie, posudky programu Zelená úsporám apod.)
 • kontrolní rozpočty staveb a stavebních úprav dle ÚRS (Ústav racionalizace ve stavebnictví)
 • pasportizace stávajících objektů
 • předběžné odhady investičních nákladů v průběhu zpracování projektové dokumentace