INŽENÝRSKÁ ČINNOST V INVESTIČNÍ VÝSTAVBĚ

Poskytujeme komplexní služby v oblasti zajištění vydání stanovisek orgánů státní správy od územních rozhodnutí, stavebních povolení až po kolaudační souhlasy a souhlasy s užíváním staveb. 


Máme mnohaleté zkušenosti se zajištěním kladných stanovisek orgánů památkové péče u památkově chráněných objektů i u objektů umístěných v památkových zónách. 


Samozřejmostí je zastoupení investorů při jednání se všemi účastníky stavebního řízení včetně sousedů, dotčených fyzických a právnických osob.


Na stavbách provádíme autorské dozory projektanta, technické dozory investora a zajišťujeme výkon koordinátorů BOZP. V průběhu realizací staveb vedeme kontrolní dny na stavbách, hlídáme kvalitu provedeného díla a průběžně kontrolujeme generální dodavatele staveb, zda postupují v souladu se smluvními rozpočty a projektovou dokumentací.INŽENÝRSKÁ ČINNOST – přehled služeb


  • zajištění územního rozhodnutí, územního souhlasu, ohlášení stavby, stavebního povolení a kolaudačního souhlasu s užíváním stavby
  • zastupování investora při jednání s účastníky stavebního řízení
  • autorský dozor projektanta
  • technický dozor investora
  • spolupráce při získání dotací z fondů EU a jiných programů