Koncepce úprav příletové haly Terminálu 1, Letiště Praha
K Letišti 6/1019, 160 08 Praha 6
Projekt: 2014
investor:
Letiště Praha a.s.
autor:​​
G. Kaprálová, A. Betinová, S. Prylová, G. Bliznakov

Hlavním cílem návrhu redesignu příletové haly Terminálu 1 je její modernizace, zlepšení a zpřehlednění provozu, architektonické sjednocení prostoru a v neposlední řadě povýšení kvality nejstarší letištní haly na úroveň designu současných mezinárodních letišť.
Modernizace technologií příletové haly T1 spočívá zejména ve výměně osvětlení, které v současné době neodpovídá normovým ani funkčním požadavkům. Sjednocení designu haly bude docíleno novým ztvárněním povrchů stěn, stropů a podlahy tak, aby byly tyto
povrchy snadno udržovatelné, trvanlivé a nadčasové s důrazem na ekologii. Součástí navrhovaných úprav je také otočení schodiště a instalace nových přepážek City Center a mobilních přepážek, které spoluvytvářejí novou atmosféru příletové haly.

Navržený koncept příletové haly T1 má navodit profesionální, reprezentativní a sebevědomou atmosféru mezinárodní instituce Letiště Praha, a.s..

více