Debenhams
Václavské Náměstí 831/21, Praha 1
Projekt: 2011
investor:
Svaz českých a moravských výrobních družstev
autor:
G. Kaprálová, P. Hričovec
spolupráce:
T. Novák

Koncept nového opláštění budovy bývalého obchodního domu Družba
(dnes Debenhams) respektuje členění objektu na obchodní a kancelářské podlaží. Fasáda je členěna horizontálně ve třech základních hmotách.
Přízemí – 2. patro
s použitím velkoplošného zasklení výkladců pro účely vystavení zboží.
3. - 5. patro tvoří zasklení
s drobnějším rastrem oken, před nímž je předsazena rámová konstrukce se stínícími prvky – slunolamy z perforovaného plechu. Nároží domu ukončuje
3. hmota - „koruna“ (kavárna), jejíž členění
je stávající, nově opláštěné. Návrh fasády vede dialog
s rozmanitostí budov
na Václavském náměstí,
je nárožní dominantou
s odkazem na český kubismus,
ale i na český brutalismus.