Vila Baarova
ul. Baarova 45/31, Praha 4
Projekt: 2011 - 2012
investor:
Kvedu Praha s.r.o.
autor:
G. Kaprálová, P. Hričovec
spolupráce:
P. Macháček, M. Drbálek

Návrh rekonstrukce
a dostavby vily
ze čtyřicátých let počítá
s přeměnou na polyfunkční dům určený z části pro bydlení a z části pro služby nerušícího charakteru (hodinářská dílna).
Základní hmotové uspořádání domu spočívá
v materiálovém rozdělení
na světlejší základní krychli domu a tmavší přístavby
- výtah, garáž a stávající rizality. Cílem návrhu
je vytvořit pro potřeby klienta sebevědomou městskou vilu s provozem „šitým na míru“
a komfortním bydlením
v nástavbě.