ERSTE FUTURE LAB
Vídeň, Rakousko
Projekt: 2012
autor:​​
G. Kaprálová
spolupráce:
A. Betinová, H. Panochová, Z. Krajčiová

Jedná se o experimentální prostor, který slouží nejen
k poskytování bankovních služeb, ale také jako komunitní centrum městské části. Maximální flexibilita umožňuje různorodé využití prostoru od finančního poradenství, přes běžnou kavárnu až po pořádání koncertů, přednášek či rautů.
Pro interiér navržený
z ekologických materiálů jsou velkou inspirací rakouské Alpy. Úpatí hor tvoří lounge s občerstvením, výlet pokračuje zúženým kaňonem s korytem potoka (schody s možnosti sezení) po zadní vyvýšenou část, která představuje obzor
s vrcholky hor.

více