Dětský zábavný park Milovice
​Milovice, Topolová
Projekt: 2011
investor:
​soukromá osoba
autor:
​G. Kaprálová, T. Novák
spolupráce:
M. Valíčková, K. Loupancová

Náš ateliér je autorem celkového urbanistického
a krajinářského konceptu areálu, včetně provozně obslužného pojetí, návrhu revitalizace stávajících objektů a designu mobiliáře. Studie posloužila jako podklad pro vypracování dokumentace pro územní řízení.

Základní myšlenkou parku bylo vytvoření volnočasového přírodního zábavně naučného areálu stylizovaného do České historie, který má plnit funkci herní i vzdělávací. Koncepce rozmístění provozů a atrakcí v areálu byla investorem předem dána. Přidanou hodnotou našeho konceptu bylo komplexní řešení areálu
a jeho okolí s vizí jeho rozvoje v rozpětí několika let.

více