Profil a cíle

PROFIL


Architektonický atelier ASGK Design byl založen v roce 2006 a svou činností plynule navazuje na předešlé profesní aktivity jeho zakladatelky architektky Gabriely Kaprálové. Ateliér se doposud podílel na řadě projektů zahrnujících zejména komerční (banky, kanceláře, služby a polyfunkční objekty) a rezidenční výstavbu (rodinné domy, byty). Rozsah činností doplňuje taktéž navrhování a realizace výstav a tvorba autorského interiérového designu od konceptu, přes výrobu po samotnou realizaci.


CÍLE

Velký důraz klademe na individuální přístup ke každému klientovi tak, aby výsledkem byl úspěšně dokončený investiční záměr, ve kterém se snoubí kvalita s cenou, estetika s užitnou hodnotou a v neposlední řadě ekonomika s ekologií budoucího provozu.


Jsme vizionáři. S našimi klienty spoluvytváříme nové strategie nejenom v oblasti architektury a designu, ale i za jejich hranicemi. Mezioborová spolupráce a vzájemná inspirace je pro nás samozřejmostí. Počínaje výtvarným uměním přes hudbu, matematiku, demografii, komunikujeme napříč obory a spoluvytváříme nové vize a koncepty pro soukromé klienty, státní instituce, firmy i korporace.


Sledujeme cíle: 


Podpora udržitelného rozvoje ve výstavbě (trvale udržitelná výstavba)

 • zaměřujeme se na projekty energeticky úsporných, nízkoenergetických a pasivních staveb
 • podporujeme lokální služby a výrobky a to především s nízkou energetickou náročností
 • podporujeme a podílíme se na výstavbě „zelených budov“, „zelených kanceláří“, a „zelených interiérů“ 
 • snažíme se o vlastní přínos k ochraně životního prostředí, ekologické stabilitě české krajiny a podpoře sociálního a ekonomického rozvoje životní úrovně lidí 
 • podporujeme a podílíme se na tvorbě prostor důstojných člověku v souladu s idejí „social responsibility“
 • podporujeme přírodní materiály, například dřevo v moderní architektuře a v oblasti inženýrských staveb
 • podporujeme pozitivní image dřeva jako obnovitelné a dlouhodobě využitelné suroviny
 • recyklujeme, podporujeme použití recyklovaných materiálů ve stavebnictví 
 • poměr pořizovací ceny a nákladů na údržbu nás zajímá vždy v širších souvislostech

Architekt a jeho pozitivní přínos společnosti

 • aktivní podpora trvale udržitelného rozvoje společnosti
 • podpora lokálních výrobků a služeb 
 • optimalizace architektonického návrhu na místní podmínky z hlediska navrhovaných materiálů a hospodaření s energií (snižování energií pro provoz budov)
 • osvěta odborné i laické veřejnosti formou poradenské činnosti, přednášek a odborných konzultací
 • podpora státních dotačních programů (např. Nová zelená úsporám) a zavádění energetických požadavků do praxe (např. EPBD II-Směrnice o energetické náročnosti budov)